RESY czyli gwarancja recyklingu na opakowania transportowe z papieru i tektury

Co to jest RESY ?
Ten znak ekologiczny symbolizuje gwarantowaną utylizację i ponowne wykorzystanie wszystkich opakowań transportowych i zewnętrznych z papieru i tektury, opatrzonych symbolem RESY. Umieszczenie symbolu RESY jest zgodne z wymaganiami niemieckiej ustawy o opakowaniach transportowych.

Rzeczywiste logo RESY oznacza dwie podstawowe rzeczy:
Pudełka kartonowe z symbolem RESY nadają się do recyklingu. Oznacza to, że są wykonane z tektury. Tworzywa sztuczne, powłoki i inne dodatki są uwzględnione w zakresie dozwolonym przez osobne regulacje.
Partnerzy systemu zajmują się utylizacją i recyklingiem wprowadzonych do obiegu kartonów oznaczonych tym symbolem. Oznacza to, że odbierają tekturę i przekazują ją do systemu recyklingu

Posługiwanie się oznakowaniem RESY wymaga umowy
Każdy, kto chce używać znaku RESY, musi podpisać tzw. umowę o używanie znaku i złożyć ją w RESY Organization für Wertstoffentsorgung GmbH. Zgłaszający otrzymuje wówczas swój własny numer identyfikacyjny, który może i musi umieścić w widocznym miejscu na swoim opakowaniu wraz ze znakiem RESY.

Pudełka ze znakiem RESY spełniają ważny wymóg, który niemieckie rozporządzenie w sprawie opakowań i ustawa o opakowaniach nakładają na wszystkich producentów tektury falistej: Utylizacja i recykling muszą zostać wyjaśnione przed wprowadzeniem pudełka do obrotu.
Aby zagwarantować bezproblemowy recykling, tylko tektura, która składa się z czystego papieru lub papieru z usuwalnymi lub nadającymi się do recyklingu dodatkami, otrzymuje symbol RESY. Typowymi obszarami problematycznymi są powłoki z tworzyw sztucznych, taśmy klejące, bitumy, woski i kleje. Materiały te muszą mieścić się w określonych granicach lub być możliwe do późniejszego bezproblemowego wydobycia z makulatury. Tylko wtedy można nadać kartonowi sygnet RESY podczas produkcji.

Firma SUPERKATON jest członkiem RESY Organisisation für Wertstoffentsorgung GmbH GmbH. Zapytaj o opakowania z symbolem RESY dla Twojego biznesu!